DIY: Kvačkana igrača za mačke

Ker se mačke rade igrajo s prejo, jim lahko sami izdelamo igračko iz bombažne prejice. Navodila, ki jih je napisala Teja Pintarič (Kvičke Kvačke), prikazujejo izdelavo igrače, ki jo lahko ustvarimo že z najosnovnejšim znanjem kvačkanja.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Pripomočki:

  • kvačka
  • trije leseni obročki
  • štirje barvni odtenki debelejše bombažne prejice
  • perlice
  • šivanka
  • škarje
  • kraguljček

Uporabljene petlje pri kvačkanju: gosta petlja (ang. single crochet), verižna petlja (ang. foundation ring), šibična petlja (ang. double crochet)

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Nit napeljemo skozi šivanko in nanjo v poljubnem vrstnem redu nanizamo perlice, pri čemer število perlic prilagodimo želeni gostoti le-teh v končnem izdelku.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Šivanko odstranimo in naredimo osnovno zanko, ki jo zategnemo na kvačko.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Nit pritrdimo na obroček tako, da kvačko potisnemo skozi obroček, nato pa z njo zajamemo prejico in jo potegnemo skozi osnovno zanko.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Sledi izdelava gostih petelj, s katerimi obkvačkamo cel obroček. Skozi obroček zajamemo nit, s čimer dobimo dve zanki na kvački, ponovno zajamemo nit in jo potegnemo skozi obe zanki na kvački.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Ko pridemo do začetne petlje, naredimo nekaj verižnih petelj, tako da nit ovijemo okoli kvačke in jo potegnemo skozi zanko. Nato perlico s potegom po prejici približamo nastali verigi in naredimo verižno petljo, tako da perlico vanjo ujamemo. Za razmak med perlicami naredimo poljubno število zaporednih verižnih petelj, nato pa na enak način vključimo novo perlico. Postopek ponavljamo, dokler veriga ne ustreza želeni dolžini.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Na koncu nit odrežemo, potegnemo skozi zanko in zategnemo.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Postopek ponovimo še z drugima lesenima obročkoma. Petlje lahko nanju kvačkamo poljubno gosto, po želji pa lahko obkvačkamo tudi samo del obročka. Z iglo všijemo odvečne niti, konce treh verižic povežemo v vozel, v največji obroček pa všijemo še kraguljček.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

V nadaljevanju izdelamo kvačkani vzorec, ki v končnem izdelku zaobjame vozel treh verižic. Začnemo z navadno zanko in desetimi verižnimi petljami, ki jim sledijo šibične petlje. Nit ovijemo okoli kvačke, skozi deveto verižno petljo zajamemo in prevlečemo nit, jo še enkrat ovijemo in potegnemo skozi dve zanki (na kvački nam ostaneta še dve zanki). Ponovno ovijemo nit in potegnemo skozi preostali zanki.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Po deveti šibični petlji naredimo eno verižno petljo, obrnemo skvačkani vzorec in nadaljujemo s šibičnimi petljami. Postopek ponavljamo, dokler nimamo skvačkanih šest vrstic šibičnih petelj, nato nit odrežemo, potegnemo skozi zanko in zategnemo. Začetno in končno nit všijemo v vzorec.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

Vozel treh verižic všijemo v sredino kvačkanega vzorca, ki ga prepognemo po polovici in spodaj zašijemo.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

S tem ustvarimo vmesni prostor, skozi katerega lahko napeljemo dodatno vrvico v primeru, da želimo igračo obesiti.

DIY: Kvačkana igrača za mačke

E-revija Ustvarjalne roke – jesen 2014
Prispevek je bil objavljen v e-reviji Ustvarjalne roke – jesen 2014.

Avtorica prispevka Metka Pravst, kreativna in idejna vodja Ustvarjalnih rok, je po izobrazbi komunikologinja, po poklicu novinarka in po duši ustvarjalka blagovne znamke www.metibeti.com. Spremljate jo lahko na Instagramu, na Facebook strani MetiBeti, na Twitterju ali sledite njenim navdihom na Pinterestu. Pišete ji lahko na elektronski naslov metibeti@gmail.com.